www.attiladoger.de

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern
Start GİTAR ÇALMASINI ÖĞRENİYORUM - GİTARDA NOTALARIN YERLERİ MAJÖR ve MINÖR AKORLAR (Video ve Resimli ) Wir lernen Gitarre zu spielen

GİTAR ÇALMASINI ÖĞRENİYORUM - GİTARDA NOTALARIN YERLERİ - MAJÖR-MINÖR AKORLAR (Resimli- Videolu) Wir Lernen Gitarre zu Spielen

E-Mail Drucken PDF

"Bilgilerimiz, yani bildiklerimiz hiç bir karşılık beklemeden başkaları ile paylaşılırsa ancak o zaman değerlenir. Paylaşılmayan "kuru bilginin" kimseye yararı olmaz. Siz de öğrenin ve öğrendiklerinizi karşılık beklemeden, başkalarıyla paylaşın..!"

GİTAR ÇALMASINI ÖĞRENİYORUM-

WIR LERNEN GITARRE ZU SPIELEN

imag0075.jpg - 78.71 Kb

Resim. 1      Gitarımızı tutuş şekli

Attila Doger Gitarda MAJÖR ve MINÖR akorlar (VIDEO) - Bkz. aşağıda MAJÖR ve MINÖR Akorlar

Her hangi bir müzik aleti  çalmak, öncelikle insanın özel yetenekleri ile ilgilidir.

Bu özel yetenekler de insanın doğumu ile birlikte getirilir. Anne, baba ve öğretmenler de, gizli kalmış ve kişiye ait olan  bu yetenekleri bulup ortaya çıkarırlar.

Bizler de öğretmen olarak çocukların bu gizli yeteneklerini ortaya çıkarmaya gayret etmeliyiz.

Bir müzik aleti çalmak için öncelikle şu 5 unsurun olması gereklidir:

1- Yetenek   2- İstek   3- SABIR    4- İyi bir öğretmen (usta/örnek)   5- Biraz da maddi imkan

Şunu da ilave edelim:  Müziğe küçük yaşta başlamak (7 yaş)

Müzik başka birinin isteği ve baskısı ile zorla olmaz.

 

Şimdi gitarımızı tanımaya başlayalım:

Gitarımız 6 bölümdür.   1- GÖVDE, 2- SAP, 3- PERDELER, 4- EŞİK veya KÖPRÜ,   5- BURGULAR;  6- TELLER
Gitarımızda sesin çıktığı yere GÖVDE denir.Gitarımızın SAPI üzerinde metal çizgiler bulunur. Bu metal çizgilerin arasına PERDE denir. Bu aralıklara (perdelere)basarak sesleri buluruz. Bu sesleri bulmak için de sol elimizin 4 parmağını kullanırız. Perdelere tam basmak için tırnaklarımızın kısa olması gerekir. Sağ elimizde pena dediğimiz üç köşeli yumuşak bir plastik vardır. Klasik gitar çalanlarda bu pena olmaz. Biz burada solo gitar dediğimiz tekniği öğrenerek şarkı çalmaya çalışacağız. Bunun için penamızı sağ elimizin baş ve şahadet parmakları arasında tutarak diğer parmaklarımızı yumruk yapmadan serbest bırakacağız.Bileğimiz ve avucumuzun arasındaki yumuşak yeri de gitarımızın KÖPRÜ veya EŞİK dediğimiz ve tellerin bağlandığı yere koyacağız. Sol elimiz ile gitarımızın sapını baş ve şahadet parmaklarımızın arasına alarak çalmaya hazırlanacağız. (bkz. resim 2)

Gitarımızda 6 TEL vardır. Gitarımızda 6 telin bağlandığı ve AKORT dediğimiz ince ayarının yapıldığı mekanik bölüme de BURGULAR denir. (bkz. resim 3 , resim 4)

Gitarımızdaki tellerin isimleri şunlardır:

En alttaki  ince mi teli(1) ,  alttan ikinci tel   si  teli (2) ,  alttan üçüncü tel  sol teli (3) , dördüncü tel  re  teli (4) , beşinci tel  la teli (5) , en üstteki tel  kalın  mi teli (6)

imag0074.jpg - 84.87 Kb

Resim. 2  Penamızı ve gitarımızı  tutuş  şekli  ile tellerin görünümü

Şunları da ilave edelim:

Gitarımızı sağ dizimizin üzerine koyarak sağ kolumuz ile hafifce göğsümüze bastıralım. Gitarımızı bir gitar askısı ile boynumuza asarsak, gitarımızın kaymasını önlediği için çok daha kolay çalabiliriz. (bkz. resim 1)

Sol elimizin parmaklarının 1. üst boğumunun tırnağımız ile birleştiği yer  ( parmak uçları) ile basarak çalmalıyız.Birinci bölümün yumuşak yeri ile çalmayı denemeyin, çalamazsınız.

101_3683.jpg - 89.06 Kb

Resim. 3 Tellerin üzerindeki notaların yerleri

1. tel : ince mi teli - 1. perde  fa,  2. perde  fa#,  3. perde  sol,  4. perde  sol#, 5. perde  la

2. tel : si teli - 1.  perde  do,  2.  perde  do#, 3. perde re,  4. perde  re#,  5. perde  mi

3. tel : sol  teli  - 1.  perde  sol#,  2.  perde  la,  3.  perde sib,  4.  perde  si

4. tel : re  teli  - 1. perde  mib,  2. perde  mi,  3. perde  fa,  4.  perde  fa#, 5. perde  sol

5. tel : la  teli  - 1.  perde  sib,  2. perde  si, 3. perde  do,  4.  perde  do#,  5. perde  re

6. tel : kalın mi teli - 1. perde fa,  2.  perde  fa#, 3. perde  sol,  4.  perde  sol#, 5. perde  la

Önemli not: 3. tel (sol teli) dışında 5. perdeler aynı zamanda bir alttaki telin akort sesidir. Sol teli üzerinde ise 4. perde 2. tel olan si telinin akort sesidir.

Bemol ve diyez kavramları: Bemol (b) bir notanın yarım ses kalını, diyez (#) ise bir notanın yarım ses ince halidir. Demek oluyor ki, bemol ve diyezler iki temel ses arasında kalan yarım seslerdir.

Bemol  (b)  harfi ile, diyez  ( # )  işareti ile gösterilir.

Örnek: fa diyez, fa notasının yarım ses inceltilmiş halidir.  ( fa# )

mi bemol, mi notasının yarım ses kalın halidir.        ( mi b)

Şunu da hemen ilave edelim: Si ve Mi notaları hariç, her notanın diyezi (#) bir tam ince sesin bemolüdür (b).

si# = do , mi# = fa  tam sesleridir.

Fa# = solb , re# = mib , do# = reb , la# = sib , sol# = lab

Tekrar edersek; 1. telde, 1. perde FA notası, 2. perde FA diyez veya SOL bemol , 3. perde SOL notası, 4. perde SOL # veya LA b , 5. perde LA notası, 6. perde  LA #   veya   Sİ b olarak çalınır.

Şimdi de siz (Resim 3 e bakarak) Sİ , SOL , RE , LA ve KALIN Mi  teli üzerindeki notaların yerlerini tam ses, #  ve b olarak  söyleyin...

Akort: Müzikte seslerin uyumu için yapılan ince ses ayarıdır. Akordu tam olarak yapılmamış bir gitar ile çalmak mümkün olmaz!

Düzgün akort ise yukarda anlatılan  3. telde 4. perdeden, öbür tellerde ise 5. perdeden yapılır.

Mi TELİ İLE (1.tel) KÜÇÜK BiR ÇALIŞMA YAPALIM: (notaların yanındaki sayılar parmakların numarasıdır) Penamız ile bastığımız her nota için ince Mi telini bir kez çalıyoruz.

LA (3) , LA (3) , SOL (2) , SOL (2) , FA (1) , FA (1) , Mi (0)        2 kere

Mi (0) , Mi (0) , FA (1) , FA (1) , SOL (2) , SOL (2) , LA (3)         2 kere

LA (3) , LA (3) , SOL (2) , SOL (2) , FA (1) , FA (1) , Mi (0)        1 kere

(Bu çalışmayı elimiz; net,temiz ve düzgün çalana kadar yapalım. Parmaklarımızın uçlarıyla telin üzerine kuvvetlice basmayı da unutmayalım.)

Şimdi de giriş sayfasındaki videolardan çalma şekline dikkat ediniz.

 

NOTA  BiLGiSi

 Resim 4: Teller üzerinde notaların yerleri ile burgular

Not: SARI iLE YAZILAN NOTALAR, BiR ALT TELiN AKORT YERiDiR

1. tel : ince mi teli - 1. perde  fa,  2. perde  fa#/solb,  3. perde  sol,  4. perde  sol#/lab, 5. perde  la

2. tel : si teli - 1.  perde  do,  2.  perde  do#/reb, 3. perde re,  4. perde  re#/mib,  5. perde  mi

3. tel : sol  teli  - 1.  perde  sol#/lab,  2.  perde  la,  3.  perde la#/sib,  4.  perde  si

4. tel : re  teli  - 1. perde  re#/mib,  2. perde  mi,  3. perde  fa,  4.  perde  fa#/solb, 5. perde  sol

5. tel : la  teli  - 1.  perde  la#/sib,  2. perde  si, 3. perde  do,  4.  perde  do#/reb,  5. perde  re

6. tel : kalın mi teli - 1. perde fa,  2.  perde  fa#/solb, 3. perde  sol,  4.  perde  sol#/lab, 5. perde  la

ŞİMDİ DE YUKARDAKi RESME BAKARAK, GiTARIMIZI ÖNCE AKORT YAPALIM SONRA DA BU ŞARKIYI  (2. tel, si telinden) ÇALMAYA ÇALIŞALIM  (Çalarken notalara doğru parmaklarla basalım)

** Notalara hangi parmaklar ile basmalıyız?

do (1)  -  re (2)  -  mi ( açık mi teli)  -  fa (1)  -  sol (2)


Not: Notaların altındaki sayılar vuruş değerleridir.

GİTARIMIZDA  AKORLAR

Akor Nedir? Bir müzik aletinde birbirine uyan ikiden fazla sesin aynı anda çalınmasına akor denir. Gitarımızla bir çok akor çalabiliriz. Akor yapabilmek, biraz müzik bilgisi isteyen bir iştir.

Akorların birbirleri ile armoni bakımından uyum sağlaması gerekir.

Genel olarak iki akor grubu vardır:

MAJÖR AKORLAR (M)

MİNÖR AKORLAR (m)

Majör akor (M) harfi ile, Minör akor (m) harfi ile gösterilir.

Örnek: ReM (Re Majör), Rem (Re minör)

MAJÖR İLE MİNÖR AKORLARI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Majör akorlarının ikinci temel sesini, yarım ses kalınlaştırarak minör akoru yapabiliriz.

Hatırlayalım: Bemol ve diyez kavramları: Bemol (b) bir notanın yarım ses kalını, diyez (#) ise bir notanın yarım ses ince halidir.

Do Majör akorunun başlangıç notası DO, ikinci temel sesi Mi notasıdır.

Örnek: (Do Majör) do,mi,sol,do - (Do minör) do,mib,sol,do

(Re Majör) re,fa#,la,re - (Re minör) re,fa,la,re

Majör akorları daha çok canlı, hareketli ve neşeli müziklerde görülür. (marşlar gibi)

Minör akorları ise daha duygulu ve kulağa biraz daha yumuşak gelen seslerdir. Fakat bu bir kaide değildir.

 

Attila Doger Gitarda MAJÖR ve MINÖR akorlar

Gitarda AKORLARI Ögreniyorum.
GITARIMIZDAKi MAJÖR ve MINÖR AKORLARIN yerleri ile, akorlari FARKLI sekilde calmak N…
ON IKI TELLI GITAR ile DRAMA TÜRKÜSÜ
AKORLARI: Lam, DoM, Rem, DoM, Lam, SolM, FaM, SolM, Lam,
Not: m= minör , M= Majör akor
MAJÖR AKORLAR:

Do Majör (do,mi,sol,do) gitarda çalarken: sol,do,mi,sol,do,mi olarak basılır.

( C - DUR)


Re Majör (re,fa#,la) gitarda çalarken: kalın la, re,la,re,fa# olarak basılır.

(D - DUR)


Mi Majör (si,mi,sol#,si) gitarda çalarken: kalın mi, si, mi, sol#, si, mi olarak basılır.
(E - DUR)Fa Majör (fa,la,do,fa) gitarda çalarken: kalın fa, do, fa, la, do, fa olarak basılır.
(F - DUR)Sol Majör (sol,si,re, sol) gitarda çalarken: kalın sol, si, re, sol, si, sol olarak basılır.
(G - DUR)La Majör (la, do#, mi, la) gitarda çalarken: kalın mi, la, mi, la, do#, mi olarak basılır.
(A - DUR)Si Majör (si, mib, fa#,si ) gitarda çalarken: kalın fa#, si, fa#, si, mib, fa# olarak basılır.
(H - DUR)


MINÖR  AKORLAR

Do minör : (do, mib, sol, do) gitarda; kalın sol, do, sol, do, mib, sol olarak çalınır
(c - moll)


Re minör : (re, fa, la, re )                                                                            
(d - moll)


Mi minör : (mi, si, sol, mi )
(e - moll)


Fa minör : (fa, lab, do, fa)
(f - moll)


Sol minör : (sol, sib, re, sol)
( g - moll)


La minör : (la, do, mi, la)
(a - moll)


Si minör : (si, re, fa#, si)
(h - moll)
WIR LERNEN GITARRE ZU SPIELEN

Musizieren und Musikinstrumente zu spielen ist eine Begabung. Der Mensch bringt diese

Begabung mit der Geburt mit. Die Eltern und Lehrpersonen finden diese Begabungen  des

Kindes heraus.

Ich glaube, die fünf wichtigsten Punkte, die zum Erlernen eines Musikinstruments notwendig

sind, lauten wie folgt:

1- Die Begabung   2- Eigene Wille   3- Geduld   4- Eine gute Lehrer (Vorbild)

5- evtl. finanzielle Möglichkeiten

Das ist auch wichtig: In den jüngeren Jahren beginnen (ab 7 Jahren)

Ein Musikinstrument zu lernen ist mit Druck oder dem Wunsch anderer Personen nicht

möglich . 

Bild 1   So halten wir unsere Gitarre

Bild 2:   Haltung der Gitarre

Bild  3: Saiten, Bünden und Noten

Die Saiten und die Noten

1. Saite  E : 1. Bund F,    2. Bund  F#,    3. Bund  G,    4. Bund  G#,    5. Bund A

2. Saite  B : 1. Bund  C,    2. Bund  C#,    3. Bund  D,    4. Bund  D#,    5. Bund  E

3. Saite  G : 1. Bund  G#,    2. Bund A,    3. Bund A#,    4. Bund B

4. Saite  D : 1. Bund Eb,    2. Bund E,      3. Bund F,    4. Bund F#,    5. Bund G

5. Saite  A : 1. Bund Bb,    2. Bund B,    3. Bund C,    4. Bund C#,    5. Bund D

6. Saite  E : 1. Bund F,    2. Bund F#,    3. Bund G,    4. Bund G#,    5. Bund A

Noten auf der Saiten

ÜBUNG

Wir versuchen unten die Noten einfach zu spielen.

C - C - D - D - C - D - E /     E - E - F - G - E - F - G /     G - G - F - E - G - F - E /

E - E - D - C - E - D - C

AKOREN AUF DER GITARRE

Bitte entnehmen Sie die Bilder von oben angegebene türk. Seite.

Vergleich mit türk. und dt. Akorenname

c - do                 c dur - do Majör          c mol - do minör

d - re                d dur - re Majör           d mol - re minör

e - mi                e dur - mi majör          e mol - mi minör

f - fa                 f dur - fa Majör            f mol - fa minör

g - sol               g dur - sol Majör          g mol - sol minör

a - la                 a dur - la Majör            a mol - la minör

h - si                 h dur - si Majör            h mol - si minör

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 09. März 2014 um 18:16 Uhr  

Wer ist online

Wir haben 6 Gäste online

Besucherzähler

Heute92
Woche488
Monat871
Gesamt524913

jbc vcounter
BOLU ERKEK ÖGRETMEN OKULU
Banner
Logo der Schule für Lehrerausbildung in Bolu/Türkei Link
WAPPEN DER STADT SINZIG
Banner
SINZIG SEHRININ LOGOSU
www.sinzig.de