Das Wichtigste beim Lehrerberuf ist: Erziehung mit Liebe

101_31651
ÖĞRETMENLİĞİN TEMEL İLKESİ : SEVGİ
Bir ülkede insana yapılan yatırımın temel öğesi olan öğretmenlik, bir meslek olmaktan ziyade, bir sanattır.
Öğretmenlik, gerçekten de herkesin yapamayacağı, çok büyük bir sabır ve  özveri isteyen kutsal bir iştir. Öğretmenin öncelikle bunun bilincinde olması gerekmektedir. İyi bir öğretmenin dersleri, her zaman “öğrenci merkezli“ dir. Derslerini somut ve görsel örneklerle öğrencilerin görerek ve dokunarak öğrenmesi yoluyla işlemeye çalışır. İyi bir öğretmen derste “az fakat öz“ konuşmalı, buna karşılık öğrencilerini konuyla ilgili olarak konuşmaya teşvik etmelidir. Derste bir ilgi dağılımı gördüğü anda öğrencilerin ilgilerini toplamak için kişisel yetenekleri ile ­(resim, müzik,spor veya günlük haberler) dersi tekrar ilgi çekici şekle getirebilmelidir. Öğretmen, öğrencilerini derse ne kadar çok bağlayabilirse, o kadar başarılı olur. İyi bir öğretmenin dersleri sıkıcı olmaz, tam tersine öğrenciler hep o öğretmenin gelmesini ve hep onunla ders yapmayı arzu ederler, onu görünce sevinirler.
Das Wichtigste beim Lehrerberuf ist : Erziehung mit  Liebe
Lehrer zu sein ist vielmehr eine Kunst, als ein Beruf.
Der Lehrerberuf ist ein wichtiger und entscheidender Beruf für die Zukunft eines Landes.
Es kann nicht jeder den Lehrerberuf ausüben weil dieser Beruf sehr viel Geduld und Herzblut braucht. Daher ist es ein ganz wichtiger Beruf, der Einfluss auf die Gesellschaft und die Bildung unserer Kinder hat.
Richtig guten Unterricht zu geben bedeutet, sich als Lehrer auf die Schüler genaustens zu konzentrieren. Das heisst, der Untericht sollte so durchgeführt werden, dass  die Schüler den Lehrstoff klar mit allen Sinnen und konkreten Beispielen nachvollziehen können.
Ein guter Lehrer sollte wenig aber klar sprechen und die Kinder dazu bewegen über das Gelernte zu sprechen. Es ist selbstverständlich, dass Kinder immer wieder vom Thema abschweifen und die Konzentration nachlässt – genau da ist der Lehrer gefragt, das Interesse des Kindes wieder von neuem zu wecken und auf jedes Kind individuell einzugehen (mit Bildern, Musik, Bewegung oder etwas ganz aktuellem). Je mehr der Lehrer es schafft, die Kinder an den Unterricht zu ‚binden‘, desto erfolgreicher wird der Unterricht, desto mehr  lernen die Kinder. Richtig guter Unterricht bedeutet, dass er nie langweilig wird, dass die Kinder gerne daran teilnehmen und sich sogar auf den Lehrer freuen.
Öğretmen hangi okul seviyesinde olursa olsun, çocuk ile çocuk, genç ile genç olmasını bilmelidir. Zaten öğretmenlikte bu en temel unsurdur. Öğretmen öğrenci münasebetlerinin en başında işte bu sevgi gelmektedir. Öğretmen öğrencisine kendisini sevdirmelidir. Bu sevgi her kapıyı kolaylıkla açabilen bir anahtardır. Bu öğretmen öğrenci sevgisini oluşturmak öğretmenin kişiliği ile de çok yakından ilgilidir. Öğretmen ve öğrenci arasındaki bu sevgi köprüsü sayesinde,öğretmen öğrencilerine öğretmek istediği herşeyi kolaylıkla öğretebilir. Öğretmenini seven bir öğrenci, öğretmenini memnun etmek için tüm ödevlerini yapar,gözü öğretmeninde dersi can kulağı ile takip eder. İşte iyi bir öğretmen öğrencileri ile arasındaki bu sevgi köprüsünü kurabilen öğretmendir.
Egal welche Klasse ein Lehrer unterrichtet – er sollte in der Lage sein, mit Kindern Kind zu sein und mit Jugendlichen  Jugendlicher zu sein.  Das ist ebenfalls eines der Dinge, was einen wirklich guten Lehrer auszeichnet, nämlich dass er empathisch ist und sich in die Welt der Schüler reindenken kann und eine Offenheit bzw eine Art der Liebe den Schülern gegenüber aufbringen kann, denn er hat die Verantwortung, diese Kinder zu bilden. Diese Liebe zum Beruf und zu den Schülern ist der Schlüssel, ist der Zugang zu den Kindern. In erster Linie muss der Lehrer dafür sorgen, dass er von den Kindern angenommen und gemocht wird. Diese Eigenschaft sollte ein Lehrer in seiner Persönlichkeit tief verankert haben. Solange diese Verbindung da ist wird der Lehrer den Kindern alles beibringen können, was er ihnen beibringen möchte. Fühlt sich der Schüler wohl bei seinem Lehrer, so wird er sich noch mehr anstrengen, seine Hausaufgaben ordentlich machen und die Anweisungen des Lehrers eher befolgen, als bei einem Lehrer, bei dem er sich nicht so gut aufgehoben fühlt.
Baskı, korkutma ve yapmacık bir sertlikle bu “sanat“ yapılamaz. Çünkü gereksiz baskı ve korkutma, günün birinde artık işe yaramaz hale gelir. Hatta böyle bir öğretmen, öğrencilerinin alay konusu haline bile gelebilir.Öğretmen,her şeyden önce adil davranışlarıyla, hareket ve konuşmalarıyla, giyim ve kuşamı ve hatta saçı sakalı ve ellerinin  temizliği ile örnek bir insan olmalıdır. Her konuda kendini ve bilgisini geliştirmeli, yenilikleri ve dünyada olup bitenleri takip etmelidir. Nasıl ki tezgahında satacak malı olmayan bir satıcının hiç bir şey satması mümkün değilse, bilgisiz bir öğretmenin de bir şey öğretmesi düşünülemez. Derslerde yetersiz ve sorunlu öğrencilere her konuda yardımcı olmalı ve ev ziyaretleri yaparak  böyle öğrencilerin  sorunlarını çözmeye çalışmalıdır. Özellikle bu ziyaretler fakir, yoksul ve sorunlu ailelerin çocuklarına yönelik olursa öğretmenlerin desteği ile öğrencilere daha bir güç kazandıracaktır. Bu gibi okul dışı çalışmaları ancak öz verili ve iyi niyetli bir öğretmen hiç bir karşılık beklemeden yapabilir. Bu gibi davranışlar öğretmeni öğrencilerin yaşamları boyunca unutulmaz kılar. Herkesin geçmişinde iyi veya kötü olarak anımsadığı veya adını çoktan unuttuğu bir sürü öğretmeni vardır. Öğrenciler de unutamadıkları öğretmenlerini iyi veya kötü olarak anımsarlar. Öğretmenin öğrencilerini çok iyi tanıması öğretmenin işini çok kolaylaştırır. Bu noktada öğrencilerinin özel yeteneklerini (müzik, resim, spor ,el işleri) bularak onların bu yeteneklerini  geliştirmeye yardımcı olmalıdır. Öğretmenler, özel yeteneklerini öğrencileri ile paylaşabilmeli, onlara ders dışı zamanlarda varsa, kendi yeteneklerini (resim, müzik, folklor dansları, güzel yazı, tiyatro, fotoğraf v.s)  öğrencilerine öğretebilmelidir. Çünkü öğretmeninden bir müzik enstrümanı çalmasını öğrenen bir öğrenci  öğretmenini yaşamı boyunca unutamaz. Onu saygı ve sevgiyle anar. Özellikle bu anlatılanlar ilköğretim okullarındaki öğretmen ve öğrenciler için çok önemlidir.
Mit Druck, Strafen und einer künstlichen Härte kann man diesen Beruf, diese Kunst nicht ausführen. Denn unnötiger Druck und die Beängstigung eines Kindes wird langfristig nicht fruchten. Im Gegenteil, der Lehrer wird von den Kindern nicht mehr ernst genommen und ggf zum Clown gemacht. Ein guter Lehrer sollte ein gutes Vorbild sein – mit seinem Äusseren und seiner Erscheinung, seiner ganzen Art und Weise. In allen Bereichen sollte ein guter Lehrer darauf achten, dass er sich immer weiterbildet und sich selbst stets weiterentwickelt und nicht ’stehen bleibt‘. Es ist vergleichbar mit einem Geschäftsmann, der stets darauf achten muss, dass seine Produkte oder Dienstleistungen auf dem neusten Stand ist (denn sonst ist er nicht konkurenzfähig), so muss auch ein Lehrer sich weiterbilden, um Bildung weitergeben zu können. Kinder, die konzentrationsschwierigkeiten haben oder verhaltensauffällig sind, sollte ein Lehrer stets zur Seite stehen und mit der Familie besprechen, wie die Probleme zu lösen sind. Diese Unterstützung sollte sich neben der eben genannten besonders auf arme, hilfsbedürftige und problembehaftete Schüler / Familien beziehen. Diese oft ausserhalb der Arbeitszeit ablaufenden Thematiken zeichnen einen Lehrer aus, der nicht seinen Beruf lebt sondern seiner Berufung nachgeht. Diese Zuwendung werden die Schüler einem Lehrer nie vergessen. Jeder hat Lehrer, deren Namen sie schon längst vergessen haben, doch die, die gut zu einem waren und zu dem man eine gute Beziehung hatte vergisst man nicht und freut sich immer wieder, ihn oder sie zu sehen. Es erleichtert so viel für einen Lehrer, wenn er eine gute Beziehung zu seinen Schülern hat.
Sevgi, çok özel ve nadide bir çiçeğe her gün düzenli olarak verilen temiz ve berrak bir su gibidir. Günün birinde mutlaka çok güzel bir çiçek açarak herkesi kendine hayran bırakacağı gibi, evinden ve okulundan ölçülü bir sevgi gören çocuk da her şeyden önce kendisiyle ve herkesle barışık olarak, çevresinde sevilen ve sayılan bir insan olacaktır. Çiçeklerin susuz bırakılamayacağı gibi, öğrencilerin de bu sevgiden yoksun kalmaması gerekiyor. Bu noktada şunu da unutmayalım: Gereğinden fazla su verilen bir çiçeğin çok fazla su sebebiyle bozulması  gibi, aşırı ve gereksiz bir sevgi de öğrencilerde yanlış etki yapabilir. Dolayısıyla fazla ve gereksiz sevgi de öğrenciler tarafından suistimal edilebilir. Bu yüzden öğretmenin sevgi ölçüsünü çok iyi ayarlaması lazımdır. Tarlaya ekilen bir tohumun yeşerip meyva vermesi için en az bir yıl lazım. Verilen bu sevginin de bize dönmesi için mutlaka bir zamana ihtiyacımız olacağına da inanmalıyız. Unutmayalım ki, toplumumuzda suç oranının artması, sevgisizlikten doğan ve gerçek bir sevgiyi bulamayan, toplumdan itilmiş ve dışlanmış insanların çevrelerine duydukları bir çeşit hıncın ve öfkenin sonucu olduğu da kanıtlanmıştır. İşte bu noktada iyi bir öğretmen bilgisinin yanında o sözünü ettiğimiz sevgiyi de öğrencilerine -eşit olarak- verebilmelidir. Öğretmenlik sanatının bence en ince noktası da budur.

Liebe ist wie ein klares und sauberes Wasser, mit der man jeden Tag einer ganz besondere Blume begiesst. Irgendwann wird diese Blume zu einer wunderbaren Blume, die alle begeistert. Desweiteren werden die Kinder, die in einem guten Elternhaus und in einer guten Schule aufwachsen, wo sie sich bestätigt bzw. geliebt und verstanden fühlen, eine gut erzogene und positive Person für  unsere Gesellschaft sein. Wir dürfen unsere Blumen nie ohne Wasser in der Trockenheit alleine lassen. Genauso dürfen Lehrer auch ihre Kinder und Schüler nicht ohne ‚Liebe‘ alleine lassen.
Einen weiteren wichtigen Punkt dürfen wir auch nicht vergessen: So, wie eine Blume mit viel Wasser kaputt gehen kann, kann aber auch ein Kind/Schüler durch unnötige und übertriebene Liebe in die falsche Bahn geraten. Diese ‚unnötige Liebe‘ kann von dem Kind ausgenutzt werden, so dass ein Lehrer das richtige Maß seiner liebevollen Zuwendung vorsichtig kalkulieren muss. Das ist sehr wichtig. Wir pflanzen einen Samen in die Erde hinein, um etwas zu ernten. Dafür brauchen wir eine gewisse Zeit. Unsere „Menschenliebe“, die wir unseren Kindern ‚eingeplanzt haben‘, kommt irgendwann zu uns zurück. Weil Jeder erntet, was er eingepflanzt hat… Es gibt eine sehr wichtige Wahrheit in unserer Gesellschaft: Die meisten kriminellen Menschen haben zum größten Teil eine lieblose oder problematische Kindheit hinter sich, sind von ihrem Umfeld nicht akzeptiert worden und haben sich ‚wertlos‘ gefühlt. Sie haben sich etwas gesucht, wo sie sich aufgehoben und gewertschätzt fühlen, auch wenn sie dadurch in die falsche Bahn gekommen sind. Ein guter Erzieher/Lehrer muss seine Liebe und sein Wissen gleichmäßig an alle Kinder/Schüler weitergeben.
Dies ist für mich ein ganz feiner und wichtiger Punkt in der Kunst des Lehrerdaseins.