GİTAR ÇALMASINI ÖĞRENİYORUM – GİTARDA NOTALARIN YERLERİ MAJÖR ve MINÖR AKORLAR (Video ve Resimli ) Wir lernen Gitarre zu spielen

GİTAR ÇALMASINI ÖĞRENİYORUM – GİTARDA NOTALARIN YERLERİ

MAJÖR-MINÖR AKORLAR (Resimli- Videolu)

GITAR çalmasını öğreniyorum – Ich lerne GITARRE spielen

Wir Lernen Gitarre zu Spielen (Moll- und Dur-Akkorde)

„Bilgilerimiz, yani bildiklerimiz hiç bir karşılık beklemeden başkaları ile paylaşılırsa ancak o zaman değerlenir. Paylaşılmayan „kuru bilginin“ kimseye yararı olmaz. Siz de öğrenin ve öğrendiklerinizi karşılık beklemeden, başkalarıyla paylaşın..!“

GİTAR ÇALMASINI ÖĞRENİYORUM-

WIR LERNEN GITARRE ZU SPIELEN

imag0075

Resim. 1      Gitarımızı tutuş şekli

Attila Doger Gitarda MAJÖR ve MINÖR akorlar (VIDEO)

Bkz. aşağıda MAJÖR ve MINÖR Akorlar

Her hangi bir müzik aleti  çalmak, öncelikle insanın özel yetenekleri ile ilgilidir.
Bu özel yetenekler de insanın doğumu ile birlikte getirilir. Anne, baba ve öğretmenler de, gizli kalmış ve kişiye ait olan  bu yetenekleri bulup ortaya çıkarırlar.
Bizler de öğretmen olarak çocukların bu gizli yeteneklerini ortaya çıkarmaya gayret etmeliyiz.
Bir müzik aleti çalmak için öncelikle şu 5 unsurun olması gereklidir:
1- Yetenek   2- İstek   3- SABIR    4- İyi bir öğretmen (usta/örnek)   5- Biraz da maddi imkan
Şunu da ilave edelim:  Müziğe küçük yaşta başlamak (7 yaş)
Müzik başka birinin isteği ve baskısı ile zorla olmaz.

 

Şimdi gitarımızı tanımaya başlayalım:
Gitarımız 6 bölümdür.   1- GÖVDE, 2- SAP, 3- PERDELER, 4- EŞİK veya KÖPRÜ,   5- BURGULAR;  6- TELLER
Gitarımızda sesin çıktığı yere GÖVDE denir.Gitarımızın SAPI üzerinde metal çizgiler bulunur. Bu metal çizgilerin arasınaPERDE denir. Bu aralıklara (perdelere)basarak sesleri buluruz. Bu sesleri bulmak için de sol elimizin 4 parmağını kullanırız. Perdelere tam basmak için tırnaklarımızın kısa olması gerekir. Sağ elimizde pena dediğimiz üç köşeli yumuşak bir plastik vardır. Klasik gitar çalanlarda bu pena olmaz. Biz burada solo gitar dediğimiz tekniği öğrenerek şarkı çalmayaçalışacağız. Bunun için penamızı sağ elimizin baş ve şahadet parmakları arasında tutarak diğer parmaklarımızı yumruk yapmadan serbest bırakacağız.Bileğimiz ve avucumuzun arasındakiyumuşak yeri de gitarımızın KÖPRÜ veya EŞİKdediğimiz ve tellerin bağlandığı yere koyacağız. Sol elimiz ile gitarımızın sapını baş ve şahadet parmaklarımızın arasına alarak çalmaya hazırlanacağız. (bkz. resim 2)
Gitarımızda 6 TEL vardır. Gitarımızda 6 telin bağlandığı ve AKORT dediğimiz ince ayarının yapıldığı mekanik bölüme deBURGULAR denir. (bkz. resim 3 , resim 4)
Gitarımızdaki tellerin isimleri şunlardır:
En alttaki  ince mi teli(1) ,  alttan ikinci tel   si  teli (2) ,  alttan üçüncü tel  sol teli (3) , dördüncü tel  re  teli (4) , beşinci tel la teli (5) , en üstteki tel  kalın  mi teli (6)

imag0074

Resim. 2  Penamızı ve gitarımızı  tutuş  şekli  ile tellerin görünümü

Şunları da ilave edelim:
Gitarımızı sağ dizimizin üzerine koyarak sağ kolumuz ile hafifce göğsümüze bastıralım. Gitarımızı bir gitar askısı ile boynumuza asarsak, gitarımızın kaymasını önlediği için çok daha kolay çalabiliriz. (bkz. resim 1)
Sol elimizin parmaklarının 1. üst boğumunun tırnağımız ile birleştiği yer  ( parmak uçları) ile basarak çalmalıyız.Birinci bölümün yumuşak yeri ile çalmayı denemeyin, çalamazsınız.

101_3683

Resim. 3 Tellerin üzerindeki notaların yerleri

1. tel : ince mi teli – 1. perde  fa,  2. perde  fa#,  3. perde  sol,  4. perde  sol#, 5. perde  la
2. tel : si teli – 1.  perde  do,  2.  perde  do#, 3. perde re,  4. perde  re#,  5. perde  mi
3. tel : sol  teli  – 1.  perde  sol#,  2.  perde  la,  3.  perde sib,  4.  perde  si
4. tel : re  teli  – 1. perde  mib,  2. perde  mi,  3. perde  fa,  4.  perde  fa#, 5. perde  sol
5. tel : la  teli  – 1.  perde  sib,  2. perde  si, 3. perde  do,  4.  perde  do#,  5. perde  re
6. tel : kalın mi teli – 1. perde fa,  2.  perde  fa#, 3. perde  sol,  4.  perde  sol#, 5. perde  la

 

Önemli not: 3. tel (sol teli) dışında 5. perdeler aynı zamanda bir alttaki telin akort sesidir. Sol teli üzerinde ise 4. perde 2. tel olan si telinin akort sesidir.

 

Bemol ve diyez kavramları: Bemol (b) bir notanın yarım ses kalını,
diyez (#) ise bir notanın yarım ses ince halidir.
Demek oluyor ki, bemol ve diyezler iki temel ses arasında kalan yarım seslerdir.

Bemol  (b)  harfi ile, diyez  ( # )  işareti ile gösterilir.

Örnek: fa diyez, fa notasının yarım ses inceltilmiş halidir.  ( fa# )
mi bemol, mi notasının yarım ses kalın halidir.        ( mi b)
Şunu da hemen ilave edelim: Si ve Mi notaları hariç, her notanın diyezi (#) bir tam ince sesin bemolüdür (b).
si# = do , mi# = fa  tam sesleridir.
Fa# = solb , re# = mib , do# = reb , la# = sib , sol# = lab
Tekrar edersek; 1. telde, 1. perde FA notası, 2. perde FA diyez veya SOL bemol , 3. perde SOL notası, 4. perde SOL # veya LA b , 5. perde LA notası, 6. perde  LA #   veya   Sİ b olarak çalınır.

 

Şimdi de siz (Resim 3 e bakarak) Sİ , SOL , RE , LA ve KALIN Mi  teli üzerindeki notaların yerlerini tam ses, #  ve b olarak  söyleyin…
Akort: Müzikte seslerin uyumu için yapılan ince ses ayarıdır. Akordu tam olarak yapılmamış bir gitar ile çalmak mümkün olmaz!
Düzgün akort ise yukarda anlatılan  3. telde 4. perdeden, öbür tellerde ise 5. perdeden yapılır.
Mi TELİ İLE (1.tel) KÜÇÜK BiR ÇALIŞMA YAPALIM: (notaların yanındaki sayılar parmakların numarasıdır) Penamız ile bastığımız her nota için ince Mi telini bir kez çalıyoruz.
LA (3) , LA (3) , SOL (2) , SOL (2) , FA (1) , FA (1) , Mi (0)        2 kere
Mi (0) , Mi (0) , FA (1) , FA (1) , SOL (2) , SOL (2) , LA (3)         2 kere
LA (3) , LA (3) , SOL (2) , SOL (2) , FA (1) , FA (1) , Mi (0)        1 kere
(Bu çalışmayı elimiz; net,temiz ve düzgün çalana kadar yapalım. Parmaklarımızın uçlarıyla telin üzerine kuvvetlice basmayı da unutmayalım.)
Şimdi de giriş sayfasındaki videolardan çalma şekline dikkat ediniz.

101_3683

unbenannt 22

Resim 4: Teller üzerinde notaların yerleri ile burgular

Not: KIRMIZI iLE YAZILAN NOTALAR, BiR ALT TELiN AKORT YERiDiR

1. tel : ince mi teli – 1. perde  fa,  2. perde  fa#/solb,  3. perde  sol,  4. perde  sol#/lab, 5. perde  la
2. tel : si teli – 1.  perde  do,  2.  perde  do#/reb, 3. perde re,  4. perde  re#/mib,  5. perde  mi
3. tel : sol  teli  – 1.  perde  sol#/lab,  2.  perde  la,  3.  perde la#/sib,  4.  perde  si
4. tel : re  teli  – 1. perde  re#/mib,  2. perde  mi,  3. perde  fa,  4.  perde  fa#/solb, 5. perde  sol
5. tel : la  teli  – 1.  perde  la#/sib,  2. perde  si, 3. perde  do,  4.  perde  do#/reb,  5. perde  re
6. tel : kalın mi teli – 1. perde fa,  2.  perde  fa#/solb, 3. perde  sol,  4.  perde  sol#/lab, 5. perde  la

ŞİMDİ DE YUKARDAKi RESME BAKARAK, GiTARIMIZI ÖNCE AKORT YAPALIM…

SONRA DA BU ŞARKIYI  (2. tel, si telinden)ÇALMAYA ÇALIŞALIM  (Çalarken notalara doğru parmaklarla basalım)

** Notalara hangi parmaklar ile basmalıyız?

do (1)  –  re (2)  –  mi ( açık mi teli)  –  fa (1)  –  sol (2).

GİTARIMIZDA  AKORLAR

Akor Nedir? Bir müzik aletinde birbirine uyan ikiden fazla sesin aynı anda çalınmasına akor denir.Gitarımızla bir çok akor çalabiliriz. Akor yapabilmek, biraz müzik bilgisi isteyen bir iştir.

Akorların birbirleri ile armoni bakımından uyum sağlaması gerekir.

Genel olarak iki akor grubu vardır:

MAJÖR AKORLAR (M)

MİNÖR AKORLAR (m)

Majör akor (M) harfi ile, Minör akor (m) harfi ile gösterilir.

Örnek: ReM (Re Majör), Rem (Re minör)

MAJÖR İLE MİNÖR AKORLARI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Majör akorlarının ikinci temel sesini, yarım ses kalınlaştırarak minör akoru yapabiliriz.

Hatırlayalım: Bemol ve diyez kavramları: Bemol (b) bir notanın yarım ses kalını, diyez (#) ise bir notanın yarım ses ince halidir.

Do Majör akorunun başlangıç notası DO, ikinci temel sesi Mi notasıdır.
Örnek: (Do Majör) do,mi,sol,do – (Do minör) do,mib,sol,do
(Re Majör) re,fa#,la,re – (Re minör) re,fa,la,re
Majör akorları daha çok canlı, hareketli ve neşeli müziklerde görülür. (marşlar gibi)
Minör akorları ise daha duygulu ve kulağa biraz daha yumuşak gelen seslerdir. Fakat bu bir kaide değildir.

 

Attila Doger Gitarda MAJÖR ve MINÖR akorlar

Gitarda AKORLARI Ögreniyorum.
GITARIMIZDAKi MAJÖR ve MINÖR AKORLARIN yerleri ile, akorları FARKLI sekilde calmak N…
ON IKI TELLI GITAR ile DRAMA TÜRKÜSÜ
AKORLARI: Lam, DoM, Rem, DoM, Lam, SolM, FaM, SolM, Lam,
Not: m= minör , M= Majör akor
MAJÖR AKORLAR:

Do Majör (do,mi,sol,do) gitarda çalarken: sol,do,mi,sol,do,mi olarak basılır.

( C – DUR)  

101_4837101_4836

Re Majör (re,fa#,la) gitarda çalarken: kalın la, re,la,re,fa# olarak basılır.

(D – DUR)

101_4839 101_4840

Mi Majör (si,mi,sol#,si) gitarda çalarken: kalın mi, si, mi, sol#, si, mi olarak basılır.
 
(E – DUR)
101_4843101_4842
Fa Majör (fa,la,do,fa) gitarda çalarken: kalın fa, do, fa, la, do, fa olarak basılır.
 (F – DUR)
101_4846101_4845
Sol Majör (sol,si,re, sol) gitarda çalarken: kalın sol, si, re, sol, si, sol olarak basılır.
(G – DUR)
101_4849101_4848
La Majör (la, do#, mi, la) gitarda çalarken: kalın mi, la, mi, la, do#, mi olarak basılır.
(A – DUR)
101_4852101_4851
Si Majör (si, mib, fa#,si ) gitarda çalarken: kalın fa#, si, fa#, si, mib, fa# olarak basılır.
(H – DUR)
101_4854101_4855
MINÖR  AKORLAR
 
Do minör : (do, mib, sol, do) gitarda; kalın sol, do, sol, do, mib, sol olarak çalınır
(c – moll)
101_4856101_4857
Re minör : (re, fa, la, re )
(d – moll)
101_4858101_4859
Mi minör : (mi, si, sol, mi )
(e – moll)
101_4862101_4863
Fa minör : (fa, lab, do, fa)
(f – moll)
101_4865101_4866
Sol minör : (sol, sib, re, sol)
( g – moll)
101_4868101_4869
La minör : (la, do, mi, la)
(a – moll)
 
101_4871101_4872
Si minör : (si, re, fa#, si)
(h – moll)
101_4874101_4875

WIR LERNEN GITARRE ZU SPIELEN

Musizieren und Musikinstrumente zu spielen ist eine Begabung. Der Mensch bringt diese

Begabung mit der Geburt mit. Die Eltern und Lehrpersonen finden diese Begabungen  des

Kindes heraus.

Ich glaube, die fünf wichtigsten Punkte, die zum Erlernen eines Musikinstruments notwendig

sind, lauten wie folgt:

1- Die Begabung   2- Eigene Wille   3- Geduld   4- Eine gute Lehrer (Vorbild)

5- evtl. finanzielle Möglichkeiten

Das ist auch wichtig: In den jüngeren Jahren beginnen (ab 7 Jahren)

Ein Musikinstrument zu lernen ist mit Druck oder dem Wunsch anderer Personen nicht

möglich .

imag0075

Bild 1   So halten wir unsere Gitarre

imag0074

Bild 2:   Haltung der Gitarre

101_3683unbenannt 22

Bild  3: Saiten, Bünden und Noten

Die Saiten und die Noten

1. Saite  E : 1. Bund F,    2. Bund  F#,    3. Bund  G,    4. Bund  G#,    5. Bund A

2. Saite  B : 1. Bund  C,    2. Bund  C#,    3. Bund  D,    4. Bund  D#,    5. Bund  E

3. Saite  G : 1. Bund  G#,    2. Bund A,    3. Bund A#,    4. Bund B

4. Saite  D : 1. Bund Eb,    2. Bund E,      3. Bund F,    4. Bund F#,    5. Bund G

5. Saite  A : 1. Bund Bb,    2. Bund B,    3. Bund C,    4. Bund C#,    5. Bund D

6. Saite  E : 1. Bund F,    2. Bund F#,    3. Bund G,    4. Bund G#,    5. Bund A

unbenannt

Noten auf der Saiten

ÜBUNG

Wir versuchen unten die Noten einfach zu spielen.

C – C – D – D – C – D – E /     E – E – F – G – E – F – G /     G – G – F – E – G – F – E /

E – E – D – C – E – D – C

AKOREN AUF DER GITARRE

Bitte entnehmen Sie die Bilder von oben angegebene türk. Seite.

Vergleich mit türk. und dt. Akorenname

c – do                 c dur – do Majör          c mol – do minör

d – re                d dur – re Majör           d mol – re minör

e – mi                e dur – mi majör          e mol – mi minör

f – fa                 f dur – fa Majör            f mol – fa minör

g – sol               g dur – sol Majör          g mol – sol minör

a – la                 a dur – la Majör            a mol – la minör

h – si                 h dur – si Majör            h mol – si minö