BİR DERS YILI DAHA BÍTÍYOR

Öğrencilerin derslerde aldığı notların sevinciyle üzüntüsüyle bir ders yılının daha sonuna geldik. Altı haftalık yaz tatiline az kaldı. Okullar kapanacak, Rheinland Pfalz Eyaletindeki öğrenciler de yakında karnelerini alarak, 2017-2018 Ders Yılı içerisinde öğrendiklerinin karşılığını alacaklar. Bir üst sınıfa geçecekler veya okullarından mezun olacaklar. Grundschule 4. sınıf öğrencileri aldıkları notlarla Gymnasiuma, Realschuleye veya Hauptschuleye gidecekler.
Derslerde alınan notlar, o öğrencinin sınıf geçmesinde en önemli faktörlerden biridir. Bazı öğrenciler bütün derslerde başarılı olamayabilir. Aldıkları notlar zayıf olabilir. Bu durumda öğrenci velilerine de büyük görevler düşüyor. Çocuklarını aşağılamak, kızmak veya bağırmak yerine, hangi dersten başarılı olamamışsa, o dersten çocuğuna mutlaka ders aldırmalı böylece çocuğuna yardımcı olmalıdır. Öğrencilerin okuldaki başarılarının en önemli faktörlerinden biri,“ öğretmen, veli, öğrenci“ bağlantısıdır. Bunlardan birinin olmaması, öğrencilerin başarısını olumsuz yönde etkiler. Öğrenci velilerinin sınıf veya ders öğretmenleri ile iyi ilişkiler içinde olması -sık olmamak üzere- telefonla bile olsa çocuğu hakkında öğretmeninden bilgi alması, özellikle de,  „ELTERNSPRECHTAG „ dediğimiz derslerle ilgili her toplantıya gitmeleri öğrencilerin başarısını olumlu yönde etkileyen en önemli etmenlerdir. Demek oluyor ki, öğrencilerin getirdikleri iyi veya kötü notlarda, öğrenciler kadar velilerin de büyük bir payı vardır. Artık bugün anne baba olan velilerin çoğu Almanya’da doğan ve buradaki okullardan mezun olan, Alman okul sistemini iyi bilen, ve en önemlisi de Almancası iyi olan insanlardır. Şu anda okullardaki öğrenciler 2000 yılından sonra doğan ve adına “ Milenyum Çocukları“ dediğimiz, gerçekten de akıl ve zeka seviyeleri yüksek olan çocuklardır. Almanca’yı ana dilinden daha iyi konuşabilen, notları Alman öğrencilerden çok daha iyi olan bir çok Türk öğrenci Gymnasiumlarda okuyor. Yakın bir zamanda da, Gymnasiumlardan mezun olup üniversitelere girecekler.
Öğrencilerin karne veya diploma almalarına günler kala önemli olan bir nokta daha var: Öğrencilerin karnelerinde “ Kopfnoten“ dediğimiz Mitarbeit ( sınıf çalışması) ve Verhalten ( öğrencinin davranışları) notları da ders notları kadar önem taşıyor. Özellikle bu notlar okuldan mezun olan, veya başka bir okula gitmek isteyen öğrenciler için çok önemlidir.
Bir gerçeği de unutmayalım. Huzurlu ve sakin bir aile ortamında yaşayan öğrenciler, tam tersi olan bir aile ortamında yaşayan çocuklara göre çok daha başarılı oluyorlar. Aile kavramı her şeyin temelini oluşturan bir gerçektir.
Bu yüzden başarısız öğrencilerin, başarısızlık sebeplerinin neler olduğunu ve nereden kaynaklandığını araştırmalarında yarar var. Öğrencilerin öğretmenlerini sevmesi de derslerdeki başarısını çok etkiliyor. Iyi bir aile eğitiminin çocukların okul ve meslek hayatında önemli bir yeri olduğu da bir gerçektir. Aynı zamanda iyi bir arkadaş çevresi ile boş zamanların sosyal etkinlikler ile değerlendirilmesi, öğrencilerin okul hayatını da aldıkları notları da etkilemektedir.

Bu düşüncelerle tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere güzel bir yaz tatili dilerim.

Emekli Öğretmen Attila Doğer

spacer

Leave a reply